Mga pagbabago sa People Development Committee 2016-2018

Sa pagtatapos ng SY 2015-2016, idinaos ang nominasyon at eleksyon para sa mga bagong kakatawan sa People Development Committee (PDC). Kasabay nito, ibinalita ang mga pagbabago sa PDC Primer na binalangkas ng nagdaang PDC. Kabilang sa mga naging pagbabago ay ang haba ng termino ng PDC na ginawang dalawang taon mula sa isang taon, ang haba ng pananatili at komposisyon ng handover committee, ang dagdag na leave para sa mga kinatawan ng PDC, at ang pagtatalaga ng PDC COMELEC at pagsasaayos ng patnubay sa mga darating na nominasyon at eleksyon.

Matapos mabuo ang 12 bagong kinatawan ng PDC, agad na nagpulong ang bagong PDC upang iboto ang kanilang mga magiging opisyal.

Para sa taong 2016-2018, ang mga sumusunod na bagong opisyal at kinatawan ang bubuo ng PDC:

Dr. Edwin L. Olmos (SSE)
Chair

Senen U. Reyes (SMN)
Vice-Chair of the Academic Sub-Committee

Bb. Elsie A. Laguador (SMN)
Vice-Chair of the Administrative Sub-Committee

Bb. Agnes Clarizza S. Enriquez (CAS)
Secretary

Mga Miyembro

Reynaldo P. Aspera (LIB)
Dr. Maria Riza L. Bondal (SED)
Anthony C. David (ADM)
Edwin A. Garcia (LIB)
Bb. Mary Josefti C. Nito (CAS)
Bb. Abbygail C. Reyes (CAS)
Vivencio M. Talegon, Jr. (CAS)
Gng. Mercy C. Verches (ICT)

Sina G. Edward Jason Joseph N. de Villa at Bb. Ma. Concha B. de la Cruz ay mananatili bilang handover committee hanggang Agosto 2016 habang si G. Alan Roi M. Macaso ng HRM ang magiging HRM representative (non-voting capacity).

– Mindy Santiago-Cabudol

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *