Customer Experience Program para sa mga frontliners

Tinatawag na “frontliners” ang mga empleyadong karaniwang unang humaharap sa mga panauhin, customer o kliyente sa isang kompanya o gusali. Itinuturing na “customer” ng UA&P ang mga estudyante, magulang, at iba pang panauhin na pumupunta o tumatawag dito kung kaya’t kabilang sa mga frontliners ng Unibersidad ang security personnel, administrative employees, at telephone operators.

Upang mas mapagbuti ang customer service skills ng mga frontliners ng Unibersidad, inilunsad ng Human Resource Management (HRM) Office ang Customer Experience Program (CEP), isang serye ng talakayan at workshop sa tamang pakikiharap o pagtanggap sa mga customer.  Ginanap ang unang session para sa iba’t ibang grupo noong Mayo 15, Agosto 19 at Agosto 26 sa pangunguna ni Gng. Teresa Beltran ng MV Management Vision Inc., isang eksperto sa tamang pakikiharap at pakikitungo sa mga customer o panauhin.

Gng. Teresa Beltran ng MV Management Vision Inc.

Sa unang sesyon ay ipinakita ang mga positibong naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting customer service skills. Isa dito ay ang pagbibigay ng magandang imahe sa Unibersidad mula sa simple at tamang pagsagot sa telepono o sa magalang na pagturo sa mga bisita kung saan matatagpuan ang opisina na kanilang hinahanap. Dahil sa magandang imahe na ito, nahihikayat ang mga magulang na papasukin sa Unibersidad ang kanilang mga anak. Natutunan din ng mga dumalo na pakitunguhan nang maayos ang mga kapwa nila empleyado dahil ang bawat isa sa kanila ay “internal client” ng Unibersidad.

Ang follow-through session ay ginanap noong October 9 kung saan ay pinag-usapan ang kabutihan na naidulot ng CEP sa opisinang kinabibilangan ng mga dumalo at ang mga positibong pagbabago na naobserbahan nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga kapwa empleyado. Tumanggap rin ng certificate of participation ang mga nakadalo sa dalawang session.

Ang ginanap na CEP ay nagpaalala sa lahat ng empleyado, nakadalo man o hindi, na dala ng bawat isa ang imahe ng UA&P. Ang pagtupad ng bawat isa sa kanilang tungkulin nang maayos at may paggalang sa kapwa ay makatutulong sa Unibersidad na matupad nito ang kaniyang layunin.

– Zoila Santos-Pilola

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *