Paggawad sa mga Trailbazers

Trailblazers logoAng paggawad ng parangal sa mga Trailbazers ay ibinibigay sa mga empleyado sa okasyon ng kanilang paggunita sa maraming taon ng tuluy-tuloy na panunungkulan sa University
of Asia and the Pacific. Ito ang Service Awards na ibinibigay sa mga natatanging kawani ng UA&P, na nagkamit nang maraming taon ng pagiging bahagi ng institusyong ito. Simula noong nakaraang taon, ang Recognition of the Trailblazers ay ang pinakahahalagahang bahagi ng ating University Christmas Celebration, kung saan ang pagkilala sa katapatan at mabungang mga taon ng mga Trailblazers ay naitatanghal sa mas malaki at maligayang pardiriwang ng buong pamayanan ng Unibersidad sa Kapaskuhan at pagtatapos ng taon.

Binibigyang parangal ang mga empleyadong may sampung (10) taon na serbisyo bilang mga Bronze Trailblazers; ang may labinlimang (15) taon ng panunungkulan ay ang mga Silver Trailblazers; at ang mga may dalawampung (20) taon ay ang mga Gold Trailblazers. Kinikilala rin bilang Platinum Trailblazers ang mga nagsilbi ng dalampu’t limang (25) taon,
at Titanium Trailblazers naman ang mga may tatlumpu’t tatlong (33) taon ng tuluy-tuloy na panunungkulan. Ngayong taon, may mahigit na apatnapung empleyado ang kikilalaning mga Trailblazers.

Ang mga taon ng panunungkulan ay binibilang mula sa petsya ng pagiging full-time na empleyado (date hired as full-time) ng Universidad hanggang sa ika-15 ng Agosto kada taon (cut-off). Ang mga taon o panahon ng pagiging part-timer sa pagitan ng pagiging full-time na empleyado ay pro-rated na binibilang ayon sa part-time loading at katagalan ng pagiging part- timer. Ang mga panahon ng study leaves at mga extended upaid leaves ay hindi isinasama sa bilang. May mga pagkakaiba ng pagbilang para sa pagreretiro (reckoning of years of service for retirement benefits), at hiwalay sa pagbibilang ng Trailblazer years of service.

Sa araw ng Recognition of the Trailblazers, magkasamang iginagawad ang mga Sertipiko ng Pagkilala at mga karagdagan ngunit simpleng tokens na tanda ng pagpapahalaga ng UA&P sa naibigay na mga taon ng serbisyo. Ang mga Platinum (25 years) at Titanium (33 years) Trailblazers ay maaaring magkamit pa ng relo, espesyal na panulat o tablet (ayon sa kagustuhan ng awardee), na kasama sa mga cash tokens na ibinibigay. Ang bawat awardee rin ay nagkakamit ng mga karagdagang vacation leave credits kada taon: 2 para sa Bronze Trailblazers, 3 para sa Silver, 4 para sa Gold, 5 para sa Platinum, at 6 para sa Titanium Trailblazers.

Tulad nang sinabi ni San Josemaria sa The Way: “Huwag mong hayaan na ang iyong buhay ay mawalan ng kahulugan. Maging kapaki-pakinabang. Magsiklab ka ng daan.” [Don’t let your life be sterile. Be useful. Blaze a trail.], ang pagkilala sa mga Trailblazers ay isang paanyaya sa pamayanan at bawat kawani nito na maging makinang na ehemplo at pintakasi ng UA&P at ng mga adhikain nito, sa marami at mabungang mga taon ng paglilingkod.

– Alan Roi Macaso

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *