Ang UA&P Attire Guide

Ang bawat empleyado ng UA&P ay nagsisilbing modelo sa ating mga mag-aaral. Lahat tayo ay kumakatawan sa imahen ng Unibersidad. Dahil dito, nararapat na maipakita natin ang kultura ng kagandahang asal at elegante at pinong pagkilos katuwang ang propesyonal na pananamit.

Layunin ng UA&P attire guide na hikayatin ang mga empleyado na magsuot ng angkop na propesyonal na pananamit habang nasa loob ng kampus upang mapanatili ang Unibersidad na kaaya-aya para sa pagtatrabaho at pag-aaral. Makatutulong din ang propesyonal na pananamit na lumikha at magpakalat ng kultura na magpapatibay sa dignidad ng tao. Sakop ng pamantayan ang lahat ng empleyado, full-time man o part-time, academic at administratibo. Inaasahan din ang bawat unit at school na ipagbigay-alam nang maaga sa kanilang mga magiging bisita ang angkop na kasuotan sa kampus tuwing may mga okasyon o pagdiriwang.

Hinihikayat din ang lahat ng faculty at staff na magsuot ng UA&P ID habang nasa loob ng kampus bilang bahagi ng angkop na pananamit at patakaran. Ito ay makatutulong na maipatupad ang seguridad sa UA&P at mapanatili ang ating magandang pagkakakilanlan.

Makikita ang ibat-ibang klaseng pananamit propesyonal, kaswal, at panglarong kasuotan sa UAPNet. Maaari ninyong i-download ang UA&P attire guide flyer or panoorin ang UA&P attire guide video sa nasabing portal. Kung may katanungan, maari ninyong tawagan ang Human Resource Management (HRM) sa local 381.

– Ericka Rufino

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *