Ang UA and P Credit Cooperative

Alam ba ninyo na may kooperatiba ang UA&P?

Ang mga miyembro ng UA and P Credit Cooperative ay may dalawang klase: regular o associate members. Tinatawag na regular members ang mga miyembro ng kooperatiba na empleyado ng Unibersidad. Ang mga associate members ay ang mga miyembro ng kooperatiba na kamag-anak ng mga regular members o kaya ay empleyado ng mga organisasyon na may kaugnayan sa Unibersidad. Ang bawat miyembro ng kooperatiba, maging regular o associate man, ay dumaan sa education training na hinihingi bago maging kasanib ng kooperatiba.

May tatlong klase ng pagpapautang ang UA and P Cooperative: regular, emergency, at petty cash. Sa regular na pautang, ang isang miyembro ay maaaring humiram ng aabot sa doble ng kaniyang share capital ngunit hindi tataas sa PhP100,000 na kabuuang matatanggap. Maaaring bayaran ang regular na pautang mula apat hanggang 24 na buwan (o walong beses hanggang 48 beses na paghuhulog).

Sa emergency loan, ang isang miyembro ay maaaring humiram mula PhP3,000 hanggang PhP6,000. Maaari itong gamitin sa medikal na pangangailangan, tuition fee, pagkukumpuni ng bahay, o pambayad ng bills. Kailangan itong bayaran sa loob ng tatlong buwan.

Sa petty cash loan, ang isang miyembro ay maaaring makahiram mula PhP500 hanggang PhP2000 bawat aplikasyon ngunit hindi dapat hihigit sa PhP8000 ang kabuuan ng kanyang makukuha. Ang nautang, pati na ang tubo dito, ay ibabawas nang buo sa due date nito.

Ang isang miyembro ay maaaring makahiram ng petty cash nang hindi hihigit sa apat na beses.

Bukod sa pagiging miyembro, maari ring maging magsilbi ang mga miyembro ng kooperatiba sa mga sumusunod na katungkulan: Board of Directors; Credit, Audit, Election, Education and Membership, Ethics and Mediation Committees; General manager, Treasurer, Bookkeeper, Loans clerk, at Secretary.

Para sa karagdagang impormasyon, maaring makipag-ugnayan kay Ms. Joy Mogol, General Manager, o kay Ms. Abby Reyes, Co-op Secretary.

– Ninfa Oriola

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *